Thank You

,
"Thank you..."
Parang iyon lang ang pinakaangkop na sabihin sa oras na iyon.
Wala ng iba pang maaring ibahagi kung hindi ang pasasalamat.
Sa kanilang pagsasama ay pawang kasiyahan lang ang nadama.


"Thank you..."

Sabay nilang nabanggit ang mga salitang iyon.
Isang maiksing katahimikan bago mabulalas.
Nagkatinginan, nagkangitian. Tugma ang damdamin,


"Thank you..."

Hindi man alam saan patutungo, o saan man makakarating.
Hindi man sigurado sa mga ginagawa at nararamdaman.
Ang pinakamahalaga marahil ay manatili ang pagsasamahan.

"Thank you..."1 comments: